KUTSU JUNIORIPESÄPALLON VUOSIKOKOUKSEEN

Alajärven Ankkurit ry:n junioripesäpallon vuosikokous järjestetään maanantaina 13.12.2021 klo. 18.30 alkaen Kitron VIP-tilassa. soite Hirsikankaantie 3, Alajärvi. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukseen liittyvät asiat.

Esityslista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus
6. käsitellään toimintasuunnitelma
7. käsitellään tulo- ja menoarvio
8. päätetään jaostojohtokunnan jäsenten lukumäärä, jäsenet sekä näiden
keskuudesta puheenjohtaja, sihteeri sekä päärahastonhoitaja/pankkitilivaltuutettu
9. päätetään esitettävät jaoston edustajat lajiliiton kokouksiin ja mahdollisiin muihin
tehtäviin
10. muut asiat

Alajärven Ankkurit ry, junioripesis

2021-12-12T16:48:45+02:00