TUKEA JUNIORIN PESÄPALLOHARRASTUKSEEN?

Taloudellinen tilanne ja sen mahdolliset muutokset, työttömyys, sairaudet tai muut harrastajan lähipiiriä kohdanneet vaikeudet eivät saa olla esteenä pesäpallojuniorin harrastuksen jatkumiselle. Alajärven Ankkureiden alaisuudessa toimii Pekka Peltomäki -tukirahasto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa pesäpallon harrastaminen myös tilanteissa, joissa juniorin huoltajilla ei ole mahdollisuuksia selvitä erilaisista toimintamaksuista omin voimin. Tukirahastoon voivat tehdä lahjoituksia sekä yritykset että yksityishenkilöt.

Tuen haku

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista kaudella 2022.

Pelaajan huoltaja tai joukkueenjohtaja voi tehdä vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kertoo lyhyesti perheen tilanteesta ja miksi tukea haetaan. Hakemukset toimiteen sähköisesti: ankkurit.juniorit@outlook.com. Hakemukset käsitellään sen jälkeen luottamuksellisesti ja nimettömänä junioripesäpallojaostossa. Hakemukset tulee nimellä nähtäväksi ainoastaan junioripäällikön tietoon. Lisätietoja voi kysyä junioripäälliköltä (p. 044 9675218).

Avustukset myönnetään kattamaan suoraan pelaajan kausimaksuja.

Hakuaika vuonna 2022:

1. 30.4.2022 mennessä

Tukirahastoon voi tehdä lahjoituksia yritykset ja yksityishenkilöt

Me Ankkureissa haluamme, että yksikään pelaaja ei jätä harrastusta taloudellisten seikkojen vuoksi. Toivomme siis, että niin yksityiset henkilöt kuin yritykset lähtisivät mukaan tähän tärkeään asiaan ja auttaisivat Ankkureita pitämään kaikki harrastajat mukana.

Pekka Peltomäki -rahastoon voi tehdä lahjoituksia haluamallaan summalla seuraavin tiedoin:

Saaja: Alajärven Ankkurit ry/ Pekka Peltomäki tukirahasto

Tilinumero: FI11 5188 0720 0762 34

Viesti: Tukijan nimi ja mahdollinen julkaisemiskielto

(Tukijoiden nimet julkaistaan Ankkureiden nettisivuilla, jos lahjoituksenantaja ei sitä erikseen kiellä.)

Otamme vastaan myös välinelahjoituksia, jotta voisimme auttaa myös välinehankinnoissa!

Pekka Peltomäki -rahastoon lahjoitetut varat käytetään vain ja ainoastaan edellä mainittuun tukirahastotoimintaan vähävaraisten pelaajien harrastamisen taloudelliseen tukemiseen.