Alajärven Ankkurit ry:n junioripesäpallon vuosikokous järjestetään maanantaina 13.12.2021 klo. 18.30 alkaen Kitron VIP-tilassa. soite Hirsikankaantie 3, Alajärvi. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukseen liittyvät asiat.

Esityslista

  1.  Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  5. Käsitellään junioripesäpallon kauden 2020-2021  toimintakertomus
  6. Käsitellään junioripesäpallon kauden 2020-2021 tilikauden tulos
  7. Käsitellään jaoston toimintaan kuuluvat lajit sekä valitaan jaostojohtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet ml. jaoston sihteeri ja päärahastonhoitaja esitettäväksi seuran vuosikokoukselle
  8. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2021-2022
  9. Käsitellään omanjaoston perustaminen
  10. Kokouksen päättäminen

Alajärven Ankkurit ry, junioripesis